Giấy in Double A

86,000  68,000 

Xuất xứ: Nhập khẩu

Khổi giấy: A3, A4, A5

Định hượng: 70-80gsm

Độ trắng: 90

Đóng gói: 500 và 550 tờ/1gram; 5Gram/1 thùng

Đặt hàng nhanh