Bấm ghim đại

390,500  350,000 

Thương hiệu: Kw Trio; Deli,…

Nơi sản xuất: Việt Nam; China

Khả năng bấm giấy: 20 – 230 trang tùy loại chân ghim (giấy định lượng 70gsm)

Loại chân ghim: 23/8; 23/10; 23/13; 23/15; 23/17; 23/20; 23/23; 24/6

Loại bấm ghim: Có trợ lực; không trợ lực

 

Đặt hàng nhanh